Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko (Stránka 70)

MŠ Sluníčko

Pravidelné saunování dětem prospívá, jsou méně nemocné

 

 Od října do května  děti v naší mateřské škole každý týden využívají saunu s bazénem. Při pravidelném saunování se otužují a posilují si imunitu, což vede ke snížení nemocnosti. V lednu se do tohoto programu zapojily i nejmenší děti z Kuřátka a v únoru i děti z Medvídka. Protože Medvídci jsou úplně nejmenší, tak  otužování začínají koupáním v bazénu. A že se jim tam líbilo víme podle toho, že sotva se oblékly a už se ptaly, kdy se půjdou koupat znovu.

 


Zdravý úsměv

Jak správně pečovat o své zuby a jak dodržovat ústní hygienu se budou děti, předškoláci, seznamovat na besedách s dentální hygienistkou p. Janou Komzákovou. Její první část proběhla v podzimních měsících a týkala se těchto tří témat: zubní hygienaanatomie, výživa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dne 13.2. začala její druhá část  a děti budou mít možnost  se v dalších tématech seznámit,  jak se vytváří zubní kaz – 13.2., 20.2., co je to fluoridace28.2..
Při poslední besedě si všechny vědomosti společně připomenou.
                                                                                         

práce dětí na besedě p. J. Komzákocá při besedě s dětmi
práce děí výsledek práce dětí


Spolupráce s městskou policií

V pondělí 17.2.  se uskuteční pro předškolní děti beseda se  strážníkem městské policie Dagmar Pálkovou.


Spolupráce s knihovnou

Moje město

V prvním únorovém týdnu nejstarší děti ze třídy  „Sovička“ podnikaly výpravy ze poznáním svého města. Během vycházek se prošly náměstím, ve zjednodušené formě se seznámily s významem morového sloupu, zastavily se před Radnicí, kašnami, informační tabulí města Žďár nad Sázavou, poté se vracely kolem budovy Městské policie, ZUŠ, Sokolovny, Městského divadla, které důvěrně znají z jeho častých návštěv. Na jedné z výprav navštívily Městskou knihovnu M. J. Sychry, kde si prohlédly interiér oddělení pro děti a mládež a vyslechly si vyprávění paní knihovnice na téma „Pohádkové bloudění“. Poznávaly pohádky podle obrázků, čtených úryvků, pohádkové postavy z hádanek, vyhledávaly dvojice pohádkových postaviček z Večerníčků i klasických pohádek, zasmály se u popletených názvů pohádek, které hned s jistotou opravovaly. Nakonec soutěžily v třídění barevných tvarů jako holoubci, věrní kamarádi Popelky. Rozloučily se, jak jinak, než pohádkou a na závěr zazpívaly písničku, kterou se naučily v MŠ. Vracely se přes Havlíčkovo náměstí, kolem kostela, kde se dozvěděly, že se jmenuje kostel sv. Prokopa, a dále novým parkem podél řeky Sázavy opět do své „sluníčkové školky“.

HFOBLU6U9Anv6Rp_HPLk1D1esgFyyDCu3z6gkeexLQ0&width=136[1] p6I7oJlGH8U64VRtsCIFrrpL67Nwtc8HWBr8BdXdvk4&width=128[1] vf-kR4CsL7VRi3axzEQawiu4ArvJKNXL6hdiXjp2LAk&width=136[1]


Děti a sport

Olympiáda nejen v Soči

Letošní zima nám ani dětem neumožnila ty pravé zimní radovánky. Bez sáňkování, lyžování, bobování a koulování jakoby zima ani nebyla. Připravili jsme si hry pro děti na třídách. Motivací nám byla zimní olympiáda v Soči. Lyže jsme si vyrobili z tvrdého kartonu, připravili několik disciplín a  děti mohly soutěžit. Na závěr naší olympiády byly všechny děti  odměněny zlatou medailí, kterou si samy vyrobily.

naše olympiáda  naše olympiáda
 naše olympiáda  naše olympiáda
naše olympiáda naše olympiáda


Spolupráce s městskou policií

Dne 20.1.2014 navštívila naši MŠ strážník městské policie Dagmar Pálková. Děti, předškoláky, seznámila s hlavními znaky uniformy strážníka MP a pomůckami, které používají při své práci. Dětem se beseda velmi líbila a už se těší na její další návštěvu, která se uskuteční dne 17.2.2014.


Pedagogicko – psychologická poradna

Ve středu 5.2.2014 dopoledne proběhne orientační vyšetření připravenosti dětí na ZŠ přihlášených předškoláků ze třídy „Sovička“ a dětí, které nebyly přítomny v MŠ při prvním termínu vyšetření dne 27.1.2014. Rodiče budou mít možnost konzultace s pracovnicemi PPP po obědě nebo odpoledne při vyzvedávání dětí.


Pramen zdraví z Posázaví

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Děti ze třídy „Sovička“ a „Krteček“ se zúčastnily v období  říjen-listopad soutěže pod názvem „Mléko, organizované MŠ Přibyslav ve spolupráci s mlékárnou PRIBINA Přibyslav. Děti kreslily obrázky na téma: Mléko, Kde se mléko bere, Co se z něj vyrábí, Kde se prodává a Jak se dostane do obchodu.  Kromě malovaných prací děti využily i obalový materiál z mléčných výrobků ke kolážím. Při sběru materiálů pomáhaly celé rodiny. Naše práce byly hodnoceny kladně a děti byly odměněny drobnými dárky. Nejlépe byl ohodnocen obrázek 6-ti leté Natálky  Podloucké, která obdržela zdravou cenu – Pribináčky a dárečky z Pribiny.


INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

V pondělí 27.1.2014 proběhne v naší mateřské škole orientační vyšetření přihlášených předškoláků pracovníky pedagogicko-psychologické poradny (PPP), které slouží k posouzení připravenosti dětí na vstup do ZŠ. Rodiče budou mít dle zájmu možnost konzultace s pracovníky PPP v odpoledních hodinách.

 

 


NÁVŠTĚVA DIVADLA

Ve čtvrtek  23.1.2014 jdeme do Městského divadla na představení: “ KLAUNÍK NOTÍK“. Hravou formou se děti seznámí se základy hudební nauky. Celým příběhem provází dvě humorné postavičky Klauník Notík a slečna Písnička, kteří mají dar bezprostřední komunikace a velký hudenbní talent. Začátek představení je v 8,45 hod. Vstupné 45,-Kč.