Úvodní stránka   Informace   Počty dětí

Počty dětí

Počet dětí a tříd k 30.9.2020 pro školní rok 2020/2021

počet tříd hygien. kapacita počet dětí  z toho dívky ŠPD celkem z toho dívky odklady ŠD celkem z toho dívky 2-3 leté nově nast. děti děti  se SVP cizinci 
Okružní 3 75 69 30 19 9 3 1 1 27 2 2
Brodská 4 100 96 51 23 14 2 1 0 31 2 1
Vančurova 6 160 151 82 46 25 5 1 1 43 3 1
Haškova 5 125 120 53 36 17 8 2 0 31 3 2
Vysocká 2 50 50 25 16 6 0 0 1 12 0 0
Santiniho 2 40 40 19 13 7 1 0 1 8 0 0
Veselská 7 168 153 67 37 18 8 3 18 45 5 3
Celkem 29 718 679 327 190 96 27 8 22 197 15 9
Vysvětlivky : ŠPD – škol.povin.docházka, ŠD -škol.docházky, SVP- spec.vzděláv.potřeby (dle Doporučení škols.porad.ařízení)

———————————————————————————————————–

Počet dětí a tříd k 30.9.2019 pro školní rok 2019/2020

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. Počet dětí Počet tříd Děti se SVP + 2letí Děti ŠPD + OŠP
MŠ Okružní  22 23 23       68 3 3+2 16+2
MŠ Brodská 23 25 25 25       98 4 2+1 31+2
MŠ Vančurova  22 23 B19 27 27 28   146 6 2+9 38+6
MŠ Haškova 25 25 23 25 W25     123 5 2+4 39+3
MŠ Vysocká  25 25           50 2 1+0 15+2
MŠ Santiniho 24 16           40 2 0+0 7+4
MŠ Veselská  M20 M25 25 25 23 25 MB18 160 7 4+14 33+9
Tříd celkem             685 29 14+30 179+28

———————————————————————————————————–

Počet dětí a tříd k 30.9.2018 pro školní rok 2018/2019

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. Počet dětí Počet tříd Děti se SVP + 2letí Děti ŠPD + OŠP
MŠ Okružní  20 25 25     70 3 1+2 22+6
MŠ Brodská 21 16 25 24     86 4 1+2 24+1
MŠ Vančurova  23 24 B19 25 25 25 141 6 2+19 40+5
MŠ Haškova 25 21 23 25 W24   118 5 3+4 31+5
MŠ Vysocká  25 25         50 2 0+0 16+0
MŠ Santiniho 24 16         40 2 1+0 13+2
MŠ Veselská  M25 24 25 25 24 B17 140 6 1+17 41+6
Tříd celkem           645 28 9+44 187+25

Vysvětlivky: B -batolecí třída, W-třída s Waldorfskými prvky, M-třída Montessori prvky, SVP-speciální vzdělávací potřeby, ŠPD-školní povinná docházka, OŠD-odložená školní docházka

Snížení počtu dětí v některých třídách vychází z novelizace Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Přehled dětí v MŠ k 30.9.2018