Úvodní stránka   Informace   Stravování

Stravování

 

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ V MŠ:

Na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina mohou rodiče do MŠ donášet vlastní pokrmy pro děti s dietním omezením a sepsat prostřednictvím vedoucí školní jídelny písemnou dohodu s ředitelkou MŠ o dietním stravování. Vždy je nutno předem doložit lékařské potvrzení.

Stravování dětí s dietním omezením probíhá následovně:

Rodiče donesou do MŠ oběd a svačiny v označených nádobách, vhodných k ohřevu v mikrovlnné troubě. Jídlo je uloženo ve vyhrazeném chladícím zařízení. Kuchařka před podáváním pokrm ohřeje v mikrovlnné troubě, bez jakéhokoliv zásahu do jeho technologického postupu. Dítě dostane v MŠ ovoce, zeleninu a nápoje, včetně pitného režimu.

Úhrada je v tomto případě stanovena na 9,- Kč/ den.

——————————————————————————————–

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Naše školní jídelny jsou přihlášené do projektu Zdravá školní jídelna. Zde mohou čerpat rady, recepty a získat příručky o zdravé výživě. Za projektem stojí odborníci na výživu, pracovnice Krajské hygienické stanice, metodičky školního stravování a dietní sestry. Způsob stravování v dětském věku může člověka ovlivnit do dospělosti.

Chceme zdravé dospělé? Naučme děti zdravě jíst již v dětství.
Mateřská škola Brodská a mateřská škola Vysocká již obdržely

Certifikát zdravé školní jídelny

Potravinová pyramida

————————————————————————————————–

Záloha na stravné

V mateřských školách je podávána dětem  pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu.

Obsahuje hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové i tepelně upravené, dostatek nízkotučných mléčných výrobků, libového masa, ryb, luštěnin, a vhodných nápojů.
Ve všech MŠ je zaveden pitný režim. Děti mají k dispozici během celého dne ovocné  čaje, pitnou vodu,  džusy ….

Stravování dětí v mateřské škole :

Dítě přítomné v MŠ době výdeje jídla, se stravuje vždy !
Otázky týkající se stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.

Informace k poplatkům :

Na začátku  každého školního roku,  k 15.9. ,  jsou inkasovány zálohy  na stravné, z kterých jsou hrazeny náklady na potraviny v příslušném měsíci.  Zálohy vybíráme ve výši 600,- od rodičů za každé  přihlášené  dítě ke školní docházce. Na konci školního roku –  v platbě k 15. 7. , popřípadě při skončení školní docházky během školního roku, jsou  zálohy vyúčtovány nebo vráceny.

  1. Úplata za školní stravování se řídí Vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.
  2. Poplatky jsou hrazeny prostřednictvím sporožirového nebo jiného bankovního účtu. Mimořádně je možnost platby v hotovosti u vedoucí školní jídelny a to nejpozději k 15 dni v měsíci.
  3. Rodiče si vyzvednou u vedoucí školní jídelny tiskopisy „Souhlas k inkasu“. Vyplněné a potvrzené bankou vrátí vedoucí ŠJ. Platby budou inkasovány zpětně k 15. následujícího měsíce. č.ú. 181 305 902/ 0300.
  4. Prosíme rodiče, aby v případě platby v hotovosti respektovali dohodnutý termín !
  5. V MŠ jsou děti zařazovány do věkových kategorií na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů přílohy č. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pokud dítě ve školním roce tj. od 1. září do 31. srpna dosáhne 7 let , bude zařazeno ve druhé kategorii. Týká se dětí s odloženou školní docházkou.
    kategorie : děti 3 – 6 let
    kategorie : děti nad 6 let

Výše stravného:

1. kategorie : děti 3 – 6 let                 36,- Kč
2. kategorie : děti nad 6 let                39,- Kč

Stravu lze odhlásit pomocí aplikace webooker umístěné na webových stránkách Mateřské škoy https://www.mszdar.cz, nejpozději do 12,00 předcházejícího dne. V případě potíží s příhlášením či odhlášením dítěte můžete využít návod: Webooker_návod nebo se informovat u zástupkyně ředitelky na MŠ nebo vedoucí školní jídelny. Pokud nelze stravu odhlásit přes odhlašovací systém, nahlaste dobu nepřítomnosti vedoucí školní jídelny nejpozději do 12,00 předchozího dne. První den nepřítomnosti dítěte si lze stravu vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30.

Neodhlášené obědy se účtují v plné výši.

Pokud dítě pravidelně odchází po obědě domů, odpolední svačina se mu odečítá. V případě nahodilých odchodů má místo svačiny nárok na ovoce nebo jinou náhradu.

Vstup do prostor školní jídelny a hospodářských prostor MŠ je z hygienických důvodů zakázán!

Nové !!!   Zdražení stravného 2018