Úvodní stránka   Z ředitelství   Upozornění rodičům

Upozornění rodičům

Odhlašování obědů
Obědy se odhlašují podle Vyhlášky č. 107/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování – 24 hodin před výdejem oběda, tzn. do 12 hodin předchozího dne ( platí i v neděli – odhláška do 12.00 hodin na pondělí).

Stravu lze nadále odhlásit pomocí aplikace Webooker umístěné na webových stránkách Mateřské školy : https://www.mszdar.cz , omluvenky dětí.
Pokud nelze stravu odhlásit přes odhlašovací systém, nahlaste dobu nepřítomnosti dítěte na telefonním čísle školní jídelny v otevřené mateřské škole.

První den nepřítomnosti dítěte v MŠ si neodhlášený oběd mohou rodiče vyzvednout
do vlastního jídlonosiče od 11,00 – 11,30 hodin.

Svačiny se nepravidelně neodhlašují. V případě, že si rodiče vyzvednou dítě výjimečně po obědě, dostanou děti místo svačiny kus ovoce, zeleniny nebo jinou náhradu.

6.MŠ – SRDÍČKO,ul. Vančurova – 566 622 370, 6msj@mszdar.cz ( vaří o prázdninách i pro MŠ Okružní )
8.MŠ – VYSOČÁNEK,ul. Vysocká – 566 625 377, 8msj@mszdar.cz 
V případě potíží se obraťte na email : reditelstvi@mszdar.cz.

Děkujeme

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ