Úvodní stránka   Aktuality z MŠ Srdíčko

MŠ Srdíčko

Aktuality z MŠ Srdíčko

MŠ Vančurova – „Olympijské nadšení“

 

Děti z mateřské školky „Srdíčko“ prožívaly v minulých dnech olympijské nadšení při plnění různých aktivit souvisejících s tímto tématem. A tak nejen pilně sportovaly, skládaly olympijské kruhy a malovaly státní vlajky při prohlížení atlasů, či vyhledávaly na mapě Japonsko a poměřovaly vzdálenost k České republice, ale také sledovaly úspěchy našich sportovců a se zájmem si povídaly o jednotlivých sportech.

 


MŠ Vančurova – Venku je nám prima

v


MŠ Vančurova – Co se děje ve školce.

Na naší školce neutichl čilý ruch ani přes prázdniny a tak se děti baví při společných hrách a aktivitách s ostatními kamarády. 


MŠ Vančurova – Show M.Řezníčka

 V ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU SI DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLKY UŽILY JEŠTĚ SPOUSTU ZÁBAVY PŘI SHOW  MILANA ŘEZNÍČKA, KTERÝ DĚTI ROZVESELIL A ROZTANCOVAL I ZA PODPORY KRÁSNÉHO POČASÍ NA NAŠÍ ZAHRADĚ.

 


MŠ Vančurova- Letní dovádění

Děti z „Veverky“ a „Koťátka“ si užívaly letního dovádění s různými aktivitami, které jsme co nejvíce trávili pohybem na čerstvém vzduchu.


MŠ Vančurova – Výstava

Děti ze třídy „Ježeček“ navštívily žďárskou tvrz, kde probíhá unikátní výstava,

Půvab krojovaných panenek E+M. 

Dětem a především děvčátkům se výstava moc líbila a nejraději by si s krásnými panenkami hned pohrály.


MŠ Vančurova – Cvičíme se zvířátky

Děti z „Koťátka“, „Medvídka“, „Myšky“ a „Ježečka“ poctivě celý rok cvičily v projektu,

„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“.

 Za svou snahu dostaly od české obce sokolské nejen medaile a diplomy, ale i malé dárečky. 

Děkujeme a těšíme se na další ro se SOKOLEM.


MŠ Vančurova – Hmyzí domeček

 

Děti z „Koťátka“ nasbíraly přírodní materiál na vytvoření nového hmyzího domečku, který umístily přímo na vyvýšený záhonek mezi rostlinky tak, aby se tam všem broučkům a muškám líbilo a my je tak mohli snáze pozorovat.


MŠ Vančurova – „Zajíčci“ na výletě

V úterý 22.6.2021 jsme i my ze třídy „Zajíček“ vyrazili na slunečný výlet do Nového Města na Moravě. Pro mnohé děti byla už samotná cesta vláčkem velikým zážitkem. Další dobrodružství je čekalo v podzemí Horáckého muzea, kde je přivítala místní „strašidla“ se svými strašidelnými příběhy. Úsměvy na dětských tvářích vykouzlil vírský mlýnek, který je umístěný na nádvoří muzea.

Největším zážitkem, ostatně jako každoročně, byla pro děti svačinka s dobrůtkami a samozřejmě „šmoulí“ zmrzlina  pro osvěžení.

Počasí nám přálo a tak jsme při příchodu do MŠ mohli bohaté zážitky uzavřít známým popěvkem: „Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“


MŠ Vančurova – Návštěva

18.6. měly děti ze třídy „Medvídek“ nevšední zážitek. Navštívil nás zástupce hasičského sboru, který osobně předal našemu Patričkovi hodnotné dary za 2. místo v okresním kole a následně za 3. místo v krajském kole ve výtvarné soutěži „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“.

BLAHOPŘEJEME