Úvodní stránka   Z ředitelství   Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Provoz MŠ o hlavních prázdninách

Vážení rodiče,
na všech třech otevřených MŠ – MŠ Kamarád na ul.Okružní, MŠ Srdíčko na ul. Vančurové a MŠ Vysočánek na ul.Vysocké pojedou v běžném provozu, tj. ráno od 6.15 hodin třídy v MŠ dle rozpisu u vchodu.

Tento rozpis prosím sledujte, může se měnit dle počtu docházejících dětí v jednotlivých týdnech. Odpoledne od 15.30 hodin do 16.15 hodin budou děti v koncové třídě, opět dle rozpisu jednotlivých MŠ.

Odhlašování obědů a docházky provádějte přes elektronický odhlašovací systém tak, jak jste zvyklí nebo můžete na tel. do školní jídelny dle předchozích pokynů k prázdninovému provozu nebo na email: reditelstvi@mszdar.cz.

Na mateřských školách se budou střídat pedagogové z celé příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou, proto Vás prosíme, pokud budete potřebovat vyřešit něco ohledně provozu, docházky apod., kontaktujte p.učitelky z kmenové MŠ zajišťující provoz a jistě vám se vším rády pomohou nebo poradí.

Všechny pracovnice ve třídách budou označeny barevnou jmenovkou, která vám pomůže při orientaci, kdo je pedagog a kdo je asistent či chůva.
Pedagog zodpovídá za vaše dítě a má zodpovědnost od vás dítě přebírat i vám osobně dítě poté předávat ( pokud nemáte ošetřeno jinak ve zmocnění ).

Asistentky a chůvičky fungují na třídě jako nepostradatelná pomoc pedagogům v náročném prázdninovém provozu s dohledem a bezpečností dětí.
Děkujeme za pochopení těchto nezbytných opatření a věřím, že budete Vy a především vaše děti v MŠ spokojeni.

Přejeme Vám prožití léta se svými nejbližšími především ve zdraví a pohodě, načerpejte spoustu nových zážitků, a v novém školním roce 2021/2022
se na vás budeme opět těšit na vašich kmenových mateřských školách.

Mgr. Iveta Klusáková, ředitelka MŠ