Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

V pondělí 27.1.2014 proběhne v naší mateřské škole orientační vyšetření přihlášených předškoláků pracovníky pedagogicko-psychologické poradny (PPP), které slouží k posouzení připravenosti dětí na vstup do ZŠ. Rodiče budou mít dle zájmu možnost konzultace s pracovníky PPP v odpoledních hodinách.