Rozpočet

Rozpočet organizace na rok 2021

Schválený rozpočet 2021

Návrh rozpočtu pro rok 2021

Rozpočet organizace na rok 2020

Schválený rozpočet 2020

Návrh rozpočtu pro rok 2020

Rozpočet organizace na rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet organizace na rok 2018

Rozpočet PO MŠ na rok 2018

Rozpočtový výhled na roky:

Rozpočtový výhled PO MŠ na rok 2022-2024

Rozpočtový výhled PO MŠ na rok 2019-2021