Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   Spolupráce s knihovnou

Spolupráce s knihovnou

Moje město

V prvním únorovém týdnu nejstarší děti ze třídy  „Sovička“ podnikaly výpravy ze poznáním svého města. Během vycházek se prošly náměstím, ve zjednodušené formě se seznámily s významem morového sloupu, zastavily se před Radnicí, kašnami, informační tabulí města Žďár nad Sázavou, poté se vracely kolem budovy Městské policie, ZUŠ, Sokolovny, Městského divadla, které důvěrně znají z jeho častých návštěv. Na jedné z výprav navštívily Městskou knihovnu M. J. Sychry, kde si prohlédly interiér oddělení pro děti a mládež a vyslechly si vyprávění paní knihovnice na téma „Pohádkové bloudění“. Poznávaly pohádky podle obrázků, čtených úryvků, pohádkové postavy z hádanek, vyhledávaly dvojice pohádkových postaviček z Večerníčků i klasických pohádek, zasmály se u popletených názvů pohádek, které hned s jistotou opravovaly. Nakonec soutěžily v třídění barevných tvarů jako holoubci, věrní kamarádi Popelky. Rozloučily se, jak jinak, než pohádkou a na závěr zazpívaly písničku, kterou se naučily v MŠ. Vracely se přes Havlíčkovo náměstí, kolem kostela, kde se dozvěděly, že se jmenuje kostel sv. Prokopa, a dále novým parkem podél řeky Sázavy opět do své „sluníčkové školky“.

HFOBLU6U9Anv6Rp_HPLk1D1esgFyyDCu3z6gkeexLQ0&width=136[1] p6I7oJlGH8U64VRtsCIFrrpL67Nwtc8HWBr8BdXdvk4&width=128[1] vf-kR4CsL7VRi3axzEQawiu4ArvJKNXL6hdiXjp2LAk&width=136[1]