Zápis

 

Ve dnech 19.3. – 20.3. probíhaly na všech MŠ dny otevřených dveří. I v MŠ Sluníčko proběhly tyto dny za ztížených podmínek spojených s výměnou oken. Děti i rodiče měli možnost pohrát si ve třídě Žabička. Na všechny nové děti se ve Sluníčku těšíme.

u zápisuděti u zápisu  
rodiče s dětmi u zápisuzápis v MŠ Sluníčko