Úvodní stránka   Z ředitelství   Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

Zápis do MŠ pro školní rok 2014/2015

Zdroj: Internet

Hry v rámci „ Dne otevřených dveří “ se uskuteční na všech zařízeních MŠ ve dnech:
19.3.- 20.3.2014   v době od 8.00  hod. do 11.00 hod.

V tyto dny  srdečně  zveme rodiče se svými dětmi do všech mateřských škol ve Žďáře  nad Sázavou. Budete mít možnost prohlédnout si s dětmi zvolenou mateřskou školu, vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ, pohrát si se svými dětmi, informovat se o zaměření jednotlivých MŠ a jejich výchovně vzdělávacích programech. Zároveň se sepíší iniciály o dítěti a  tím  se urychlí čekací doba při zápisu do MŠ.

Vlastní „Zápis do mateřské školy“  proběhne na ředitelství mateřské školy ve dnech:
2.4.2014       od 9.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 17.00 hod.  a

3.4.2014       od 12.00 – 17.00 hod.

Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Připomínáme, že ředitelství MŠ sídlí na Okružní 729/73, Žďár nad Sázavou 3, dveře vpravo od hlavního vchodu do mateřské školy Kamarád.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou od pediatra
– potvrzení o povinném očkování dítěte (očkovací průkaz)
– platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
– rodný list dítěte
– cizinci – doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle hlavy IV a IVa zákona
č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Návrh kritérií pro příjimání dětí do MŠ ve školním roce 2014/2015, které budou  projednány na Radě města dne 31.3.2014

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s §34 odst. 4, školského zákona.
  2. Děti od 3 let na celodenní docházku.
  3. Děti od 3 let na polodenní docházku.
  4. Děti mladší 3 let k celodenní  docházce, zaměstnaných rodičů, narozené nejpozději do prosince 2011,  které mají předpoklady k plnění ŠVP na celodenní docházku.

 Zvýhodňující podmínky :

  1. Sourozenci již přijatých dětí starší 3 let.
  2. Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
  3. Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu na území města Žďár nad Sázavou nebo v obci, která má s městem Žďár nad Sázavou  uzavřenou dohodu o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání.