Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   Třídíme odpad

Třídíme odpad

Víte, kdo jsou to „Kontíci“, kdo „Papula“, „Péťa“, „Střepinka“ a„Kompostek“?
Děti ze „Sovičky“ ano.
Jsou to přece kamarádi, kteří pomáhají třídit odpadky. A děti se to naučily také.
A víte, že se dá některý odpad znovu vyuřít? „Sovičky“ to díky školce ví a také to umí.
Posuďte sami!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10