Škola hrou

V rámci spolupráce se základními školami jsme se ve středu 13. 4. 2016 vypravili s dětmi na Základní školu ve Žďáře nad Sázavou, Komenského 6. Přivítala nás paní ředitelka Mgr. Jana Svobodová a pan zástupce Mgr. Petr Glajc. Seznámili nás s tím, že kromě zdravých dětí navštěvují školu i děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ve školní družině nám tito žáci ze speciálních tříd předvedli ukázku muzikoterapie – hru na africké bubny djembe. Ukázali nám, jak to s bubny pěkně dovedou a my jsme je odměnili potleskem a obdivem. Děti z naší školky si pak po svačince samy vyzkoušely, že udržet rytmus při bubnování není vůbec jednoduché.
Potom se nás ujala paní učitelka ze speciální třídy Mgr. Dana Bučková. Ukázala nám keramickou dílnu, kde děti tvoří z hlíny a pec, ve které se hlína musí vypálit, aby byla pevná. Keramickou hlínu my už známe, vyrábíme z ní a některé naše výrobky nám naši kamarádi ze základní školy vypálí.
To nejlepší děti čekalo v relaxační místnosti Snoezelen a v místnosti s velikou trampolínou. Seznámily se se základními pravidly skákání na trampolíně, hrály pohybové hry a užily si legraci s padákem. Paní učitelka nám vysvětlila, co se děti všechno na takové trampolíně naučí: barvy, čísla, říkanky a písničky, různé druhy skoků, hrají si s míči, švihadly, padákem a spolupracují s kamarády.
V relaxační místnosti s názvem Snoezelen se nám věnovala paní učitelka Mgr. Lenka Stehlíková. Děti relaxovaly na vodním lůžku a při tom pozorovaly kouzelná světýlka. Na vlastním těle si vyzkoušely, jak příjemná je masáž speciálními pomůckami, procvičily si smysly a malovaly do světelné pískovničky.
Návštěva v základní škole se nám moc líbila. Děkujeme vedení školy, dětem a paní učitelkám!