Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Psychomotorické hry pro děti a rodiče v MŠ Vláček

Psychomotorické hry pro děti a rodiče v MŠ Vláček

 

Každý, kdo si chtěl prožít sportovní odpoledne, spěchal ve středu 18. března 2015 do tělocvičny 5. ZŠ, kde mateřská škola „Vláček“uspořádala již 5. ročník psychomotorických her.

Hry jsou pravidelně uspořádány pro rodiče a děti, vítáni byli i další rodinní příslušníci.

Psychomotorické hry se staly pravidelnou součástí každodenního života v mateřské škole. Pozitivně ovlivňují rozvoj dětské osobnosti, v oblasti tělesné, sociální a materiální.

Vyznačují se nesoutěživostí, nevylučují hráče ze hry, jsou založeny na spolupráci, napomáhají vlastní tvořivosti. Při hrách jsou využívány netradiční dostupné materiály a pomůcky, rozvíjející dětskou fantazii. Využíváme noviny, látkové míče, víčka, igelitové sáčky, prádlovou gumu, padák, obrázky, stuhy, pastelky, hudbu, hlavně využíváme velký prostor tělocvičny. Nedílnou součástí her je zpětná vazba, probíhající vždy po každé hře. Účastní se všichni hráči. Mají prostor se svobodně projevit, každý vyjádří svůj pocit ze hry, kladný či záporný. Hry nemají přesně určená pravidla. Platí pouze jedno, kterým je bezpečnost všech účastníků.

Paní učitelka Radka Vítámvásová pozvala všechny na dalekou cestu. Na „Ostrovy „ jsme se dostávali letadlem, tunelem, bojovali jsme s „brouky“, vysoušeli mokřiny, prolézali jeskyněmi, proměňovali se ve zvířátka, lovili mořské sasanky, zdolávali mořské útesy.

„Ostrovy“ provázely obrázky zvířátek. Hráči hledali způsob pohybu zvířat, vše za doprovodu hudby. Velkým úkolem bylo luštění mapy, které vyžadovalo spolupráci skupiny a aktivní zapojení všech hráčů. Nakonec jsme se vrátili domů s padákem. Jednotlivé hry byly podbarveny hudbou.

Při závěrečném hodnocení vyplynulo, že se dětem i rodičům na „Ostrovech“ líbilo. Odnesli si zajímavé zážitky a hlavně i něco málo z pokladů ostrovů.

Chtěli bychom poděkovat rodičům, dětem a ostatním účastníkům psychomotorických her za každodenní podporu a zájem o dění mateřské školy „Vláček“.

Zároveň děkujeme vedení 5.ZŠ Palachova, že nám každoročně umožňují vstup do prostor do tělocvičny, abychom  tyto hry mohli uspořádat.

 

 

DSC04004 (Large) DSC04010 (Large) DSC04011 (Large) DSC04012 (Large) DSC04013 (Large) DSC04014 (Large) DSC04019 (Large) DSC04021 (Large) DSC04026 (Large) DSC04029 (Large) DSC04032 (Large) DSC04034 (Large) DSC04044 (Large) DSC04045 (Large) DSC04049 (Large) DSC04058 (Large) DSC04061 (Large) DSC04063 (Large) DSC04074 (Large) DSC04077 (Large) DSC04084 (Large) DSC04090 (Large) DSC04099 (Large) DSC04104 (Large) DSC04115 (Large) DSC04156 (Large) DSC04159 (Large) DSC04164 (Large)