Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Projektový den – DEN ZEMĚ

Projektový den – DEN ZEMĚ

IMG_20150420_103207 IMG_20150420_103217 IMG_20150420_103227 IMG_20150420_103234 IMG_20150420_103329 IMG_20150420_103402 IMG_20150420_103416 IMG_20150420_104224 IMG_20150420_104229 IMG_20150420_104336 IMG_20150420_103201 IMG_20150420_104342

DSC_0688 (Large) DSC_0689 (Large)Celým školním vzdělávacím programem MŠ Vláček prolínají prvky environmentální výchovy a trvale udržitelného rozvoje. Děti postupně v průběhu celého školního roku získaly velké množství poznatků o planetě Zemi, ochraně přírody, dokázaly prakticky třídit odpady, určovat živočišné i rostlinné druhy apod. Znečištění přírody vnímají při vycházkách i ti nejmenší a často samy poznají, co do přírody nepatří. Všichni máme právo na krásnou přírodu a proto jsme se rozhodli oslavit DEN ZEMĚ úklidem blízkého okolí MŠ. Děti se sešly na zahradě mateřské školy, kde společně sbíraly spadané větvičky a šišky. Hrabání trávníku a starého listí bylo pro všechny zábavou a první zkušeností s opravdovým pracovním nářadím. Děti tak měly radost ze své práce a uklizené zahrady, když si díky vlastnímu přičinění uvědomily důležitost vztahu člověka k přírodě.

 

IMG_20150420_104348 zahrada 01