PŘÁSTKY

Ve čtvrtek 19.3.2015 jsme v Městském divadle shlédli společné představení žďárských folklórních souborů Studánka, Bystřinka, Rozmarýnek a Kamínek s názvem 

PŘÁSTKY

Soubory se nám pokusily přiblížit dobu, kdy se spřádal len a tkalo se lněné plátno. V písních, tancích a hrách od nás z Horácka. Moc se nám všem představení líbilo, zvláště když jsme viděli vystupovat i naše kamarády Anežku, Marušku, Dominika, Marečka, Martínka.

Děti z MYŠKY a paní učitelky

KamínekKamínek