Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   Práce ve skupinách ve třídě Sovička

Práce ve skupinách ve třídě Sovička

Vymyšlený domácí mazlíček
Děti pracovaly ve skupinách po 5-6 dětech. Každá skupina si vybrala svého vedoucího, který koordinoval práci a zásobovače, ten zajišťoval materiál. Úkolem skupin bylo vytvořit domácího mazlíčka z přírodního materiálu, který si samy nasbíraly a libovolného dostupného materiálu ve třídě. Děti se domlouvaly na vzhledu a materiálech již předešlého dne. Samotná práce byla limitovaná dvaceti minutami. Svá díla si samy pojmenovaly.

Bleskový pták dráček Mráček Chlupáček ptáček Pery školka 051 školka 052 školka 053 školka 054