Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Pohyb je naše radost

Pohyb je naše radost

S dětmi chodíme pravidelně 1x týdně do tělocvičny. Zde využíváme velkého prostoru k pohybovám hrám, rozcvičkám, překážkovým dráhám a skupinovým cvičením, při kterých využíváme různá tělocvičná nářadí – lavičky, švédskou bednu, odrazový můstek, žíněnky nebo žebřiny. Na fotografiích jsou děti zachyceny při hře „PLAVBA LODÍ“ a také při pohybové hře s padákem.

                                       Plavba lodí     Pohybové hry s padákem