Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   Nejen výtvarné soutěže

Nejen výtvarné soutěže

Děti, které baví kreslení a malování, motivujeme k účasti v různých výtvarných soutěžích. Tyto výtvarné činnosti děláme dopoledne, ale často také s předškolními dětmi po obědě. Děti si poslechnou pohádku a po krátkém odpočinku se věnují různým činnostem, kterými si rozvíjejí kompetence budoucího školáka.

V lednu, když se děti těšily na zápis do 1.třídy, jsme se zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2016. Téma letošního roku znělo: ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ! Při výtvarném i pracovním tvoření jsme si povídali, na co se děti do ZŠ těší, co budou potřebovat, opakovali jsme si číselnou řadu a procvičovali znalost některých písmen.

V únoru jsme si povídali o různých povoláních a děti malovaly hasiče. Výkresy jsme poslali do výtvarné soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE.

Přátelství, vztahy a harmonii v rámci jedné i více generací jsme si připomněli při malování dalších výtvarných prací, kterými se zapojíme do celorepublikového projektu Festival OČIMA GENERACÍ s tématem roku 2016 SOUZNĚNÍ.