Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. ZŠ

Návštěva u „Prvňáčků“ v 5. ZŠ

Na čtvrtek 17.12.2015 se těšily předškolní děti ze tříd Zajíček a Medvídek a na čtvrtek 7. ledna 2016 se těšily předškolní děti ze tříd Veverka a Žirafa. Přijaly milé pozvání ke společnému setkání od paní učitelky PaedDr. Miloslavy Brychtové do 1. A.

Po vřelém přivítání a seznámení s prostory třídy děti zaujaly místa vedle školáků, vzájemně se představily a naslouchaly. Některé děti se potkaly se svými bývalými kamarády z mateřské školy. Po sdělení zážitků z vánočních prázdnin se pozornost přesunula na vědomosti a dovednosti školáků. Děti nás seznámily se základy matematiky, prokázaly znalosti při využívání interaktivní tabule. Písmena jim nečinila potíže, ze slabik skládaly slova, mnohé už dokázaly plynule číst. Jelikož na škole probíhá výuka anglického jazyka již od první třídy, nebyl problém pojmenovat věci na obrázku, či zazpívat píseň „My family“. Děti získávají poznatky pomocí vzdělávacího programu Krok k rozumu, štěstí a vzdělávání. Paní učitelka pozvala děti i jejich rodiče na zápis do základní školy. Potom si děti prohlédly prostory ZŠ, zahrály si pohybové hry v tělocvičně, nahlédly do jídelny i školní družiny, obdivovaly krásnou výzdobu na chodbách. Děkujeme paní učitelce i dětem za krásné prožitky.

DSC_1218 (Custom) DSC_1219 (Custom) DSC_1221 (Custom) DSC_1222 (Custom) DSC_1223 (Custom) DSC_1226 (Custom) DSC_1227 (Custom) DSC_1228 (Custom) DSC_1230 (Custom) DSC_1233 (Custom) DSC_1236 (Custom) DSC_1240 (Custom)

Morčátka se libila :-)

Morčátka se libila 🙂

To je vědomostí, jen jestli to zvládnu?

To je vědomostí, jen jestli to zvládnu?