Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Návštěva u hasičů

Návštěva u hasičů

Na čtvrtek 7. dubna 2016 se těšily děti z oddělení Veverka. V rámci měsíce bezpečnosti se vydaly do požární stanice ve Žďáru nad Sázavou. Setkání zprostředkoval pan Seknička, za což mu i touto cestou mnohokrát děkujeme. Po milém přivítání a seznámení s historií se děti ocitly ve vozovém parku, kde se postupně seznamovaly s významem každého auta a způsobem jeho použití. Zaujal i nový záchranný člun, starší chlapci byli uneseni terénním automobilem. Překvapila nás modernizace a obnova požární techniky. Děti získaly velké množství nových informací o činnosti Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, o lidech, kteří ochraňují životy, zdraví a majetek obyvatel. Pochopili jsme, jak náročná a záslužná je jejich každodenní práce, oceňujeme ochotu při jejich pracovní vytíženosti najít čas pro mladou generaci.