Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   Návštěva 3.ZŠ Žďár nad Sázavou

Návštěva 3.ZŠ Žďár nad Sázavou

Návštěva Multi – senzorické místnosti – Snoezelen a Trampoliningu v rámci spolupráce se 3.Základní školou na Komenského ulici.

Snoezelen : multi – smyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění v zařízeních speciálně pedagogických, zdravotnických, sportovních a dalších. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti. Tyto speciální prostory byly vytvořeny v rámci grantového projektu Inkluzivní škola.

Metody práce čerpají z různých terapeutických metod a se zaměřením na využití smyslů.