Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   Nahlédnutí do školy

Nahlédnutí do školy

V úterý 20.1.2015 jsme s dětmi navštívili prvňáčky v ZŠ Zámek. Většina našich předškoláků bude chodit právě do této školy. Prvňáčci s paní učitelkou Mgr. Pavlou Porubskou nás přivítali písničkou. Ukázali nám, jak pracují s interaktivní tabulí a jak umí číst. Také nám předvedli závody v počítání příkladů. Připravili pro naše děti omalovánku a pozvali předškoláky do lavic. Nakonec nás naučili písničku s tanečkem.

Následující den jsme se vypravili s předškoláky ještě na ZŠ Palachova. Paní učitelka Mgr. Naďa Topinková měla pro děti připraveno plno zajímavých úkolů s tématikou „Ledni mědvědi“. Děti medvědy hledaly, vymýšlely jim jména a počítaly je. Zkusily se podepsat na velkou školní tabuli. Dále jsme se naučili anglickou písničku o prstech na rukou. Paní učitelka nás s dětmi provedla po budově školy a ukázala nám šatny, jídelnu, družiny a tělocvičny. Obě školy se nám líbily. Učitelkám jsme při loučení poděkovali a školákům jsme popřáli pěkné pololetní vysvědčení.

ZŠ Zámek  ZŠ Zámek  ZŠ Zámek  Učíme se písničku s tanečkem

ZŠ Palachova  ZŠ Palachova  ZŠ Palachova  ZŠ Palachova

Počítáme  Počítáme  Počítáme  Píšeme své jméno na tabuli

Zpíváme písničku o prstech na rukou  Zpíváme písničku o prstech na rukou  "Medvědí škola :-)"  V tělocvičně