Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Vláček – Haškova projekt „Svět nekončí za vrátky“

MŠ Vláček – Haškova projekt „Svět nekončí za vrátky“

I v letošním školním roce jsme / celá MŠ Vláček/ zapojeni do celoročního projektu pro předškolní děti „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Tento projekt vznikl na podporu pohybových aktivit předškolních dětí pod záštitou České obce sokolské. Záměrem je „pohyb jako každodenní potřeba dětí“,podpora zájmu o aktivní sportování, vedení k týmové spolupráci, respektování a rozvoj individuálních předpokladů, radost a potěšení z pohybu, rozvoj  samostatnosti při dalším zdokonalování pohybových dovedností.