Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova – „Smysly zvířat“

MŠ Vančurova – „Smysly zvířat“

V úterý 16.4. zažily děti z naší školky nevšední setkání se zvířátky z Obory Žleby, za odborného doprovodu Ondřeje Pelikána ze záchranné stanice, který dětem jednotlivá zvířátka představil a vyzdvihl jejich výjimečné dovednosti. Tak se děti mohly dozvědět, že ježeček se orientuje především podle čichu, potkan hmatovými vousky, sova sluchem, poštolka zrakem a spoustu dalších zajímavých informací, ke kterým nechybělo ani pohlazení některých zvířátek a jejich prohlédnutí pěkně zblízka.