Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova – Prevence úrazů

MŠ Vančurova – Prevence úrazů

V úterý 12.2., navštívila naší školku Dagmar Pálková – preventistka Městské policie Žďár nad Sázavou, která si s předškolními dětmi povídala o bezpečném chování a předcházení úrazů při zimních sportech jako je lyžování, bobování, bruslení,..Upozornila děti na ochranu zdraví, nejen přiměřeným oblékáním, ale i výběrem vhodného místa k daným sportům a schopnosti řídit se pokyny dospělých. Děti se aktivně zapojovaly.do různých dotazů a strážník D.Pálková jim trpělivě a ochotně odpovídala.