Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova – Hudební knihovna

MŠ Vančurova – Hudební knihovna

Ve čtvrtek 24.1. navštívily děti ze třídy “ Ježeček“ hudební oddělení Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. S paní knihovnicí si připomněly oblíbenou filmovou pohádku „Tři bratři“. Poslechly si známé písničky z této pohádky, zazpívaly si a také prohlédly obrázky. Nejvíce děti zaujaly soutěže – třídily obrázky z pohádek, poznávaly postavy, povídaly si o dobru, zlu.Z návštěvy odešly moc spokojeny a cestou zpět si „broukaly“ oblíbené písničky.