Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova-Edukativně- stimulační skupina

MŠ Vančurova-Edukativně- stimulační skupina

Cílem aktivit Edukativně-stimulační skupiny, která působí na 6. MŠ na ulici Vančurova je všestranný rozvoj dovedností předškolních dětí, důležitých pro úspěšné zvládnutí požadavků, které jsou kladeny na dítě v první třídě ZŠ. Setkání několika dětí a jejich rodičů se dvěma zkušenými učitelkami probíhá od října 2018 ve frekvenci jednou měsíčně.

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na různé oblasti – např. na jemnou motoriku, grafomotoriku, rozvoj řeči a myšlení, předmatematických představ, zrakového a sluchového vnímání atd. Tyto oblasti jsou procvičovány pro děti zábavným způsobem prostřednictvím her, pracovních listů, říkanek a rituálů.

Na závěr každé lekce dostanou děti jako správní „skoroškoláci“ několik domácích úkolů a pochvalu za snahu od svých učitelek. Rodiče tak mohou odcházet z mateřské školy s pocitem, že tento čas, který byl věnován jejich dětem, nebyl promarněný a bude mít svůj význam pro připravenost dětí do základní školy.