Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova – „Černobílý podzim“

MŠ Vančurova – „Černobílý podzim“

ČERNOBÍLÝ PODZIM

Opravdu je podzim jen černobílý? Na tuto otázku jsme hledali s dětmi ze třídy „Zajíček“ jednoznačnou odpověď celých 14 dní. Sama příroda nám dávala jasné odpovědi. Děti si hrály s listím, pozorovaly změny v přírodě, tvořily, prožívaly, zapojovaly se s radostí a nadšením do řešení podzimních kvízů a hádanek, do tvořivých dramatizací i improvizovaného pohybu za hudebního doprovodu………. A odpověď na naši otázku – podzim přece hraje všemi barvami!!!!!