Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Srdíčko   MŠ Vančurova – 50 let naší školky

MŠ Vančurova – 50 let naší školky

Ve čtvrtek 21.11. jsme se sešli s bývalými zaměstnanci, abychom společně oslavili padesáté výročí od založení naší mateřské školky „Srdíčko“ a zavzpomínali nad fotografiemi a při prohlídce jednotlivých tříd a ostatních prostor, ve kterých se během těch padesáti let spoustu změnilo. Naše setkání, kterého se zúčastnil i pan starosta  Ing. M. Mrkos, zahájila paní ředitelka Mgr. I.Klusáková a zástupkyně Mgr. E.Janebová. O milé zpestření v podobě pásma písniček a říkanek se postaraly naše děti, pod vedením paní učitelky Mgr J. Novákové. Celé setkání, na které zajistili občerstvení naši zaměstnanci a žáci SŠG A. Kolpinga a na které nám přispěl Ing. P. Podaný, se nesla v příjemné a srdečné atmosféře.          Děkujeme všem zúčastněným.

Děkujeme také rodičům, kteří se společně s dětmi zapojili do oslav školky svými milými srdíčkovými přáníčky.

 

Takto oslavovaly  děti ze třídy „Koťátko“, které se podílely na vytváření papírového dortu a s ostatními třídami vymýšlely blahopřání naší milé školičce.