Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ Sluníčko – Závěrečná

MŠ Sluníčko – Závěrečná

Děti ze Stonožky a jejich rodiče strávili odpoledne na zahradě MŠ. Paní učitelky překvapily děti pasováním předškoláků na školáky. Tatínci se zapojili do opékání buřtů, maminky připravily občerstvení. K budoucím školákům se připojili i mladší kamarádi a jejich sourozenci.

Sluníčko bylo budoucím školákům také nakloněno, ať jim svítí jasně i na jejich další cestě.

Největší poděkování patří paní Špulákové, která celou akci zorganizovala.