Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ Sluníčko – Ptačí pátrání

MŠ Sluníčko – Ptačí pátrání

Ve všech třídách naší školky jsme se téměř shodně věnovali tématu „Ptáci v zimě“. Děti ptáčky kreslily, zpívaly si o nich, učily se básničky, prohlížely obrázky a vyráběly je z různých materiálů. Kolem školky máme také několik krmítek, do kterých děti pravidelně nosí semínka. A nejen to, pověsili jim krom lojových koulí také celé sušené slunečnice plné semínek, navlečené arašídové ozdoby apod. Za oknem třídy pak můžeme pozorovat, jak jim (převážně sýkorkám) chutná.

K uzavření tohoto tématu jsme pro děti připravili

„VELKÉ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ“.

Zapojily se i nejmladší děti z „Broučka“ a hlavně vy – rodiče. Nejenže jste společně zjistili jména ptáčků, které jste měli za úkol vypátrat, ale hlavně povídání dětí, co viděly kolem svých domovů, na vycházkách nebo cestou ze školky, bylo úžasné!

Asi nenajdete moc dětí, které toho ví o ptáčcích tolik, jako děti ze „SLUNÍČKA“.