Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Sluníčko   MŠ Sluníčko – Dopravní hřiště

MŠ Sluníčko – Dopravní hřiště

Nejmladší děti ze Stonožky se pod vedením preventistů městské policie začaly seznamovat se základy pravidel silničního provozu.