Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

V úterý 19.12.2017 jsme opět po roce prožili rodinné setkání v adventním čase na Zelené hoře. Paní zástupkyně ředitelky Miroslava Buďová všechny přivítala a poděkovala za možnost setkání v tomto nádherném kostele. Za zvuku krásné varhanní hudby nastupovaly děti se svíčkami a procházely kostelem. Zazpívaly vánoční píseň s názvem „PRO JEŽÍŠKA“. Letos přijal pozvání a promluvil k dětem a rodičům i pan farář, který zároveň zapálil 3 svíčky na adventním věnci a popřál všem požehnané a pokojné svátky. Následoval malý koncert v podání našich milých rodičů, za který ještě jednou moc děkujeme. Kostelem se rozezněl krásný hlas operního zpěváka pana Jakuba Pustiny za doprovodu varhan, na které nám hrála paní Kynclová. Houslovým hudebním přednesem nás potěšila paní Koloušková. V závěru poděkovala paní Buďová všem dětem za jejich šikovnost, rodičům za jejich skvělou spolupráci a popřála všem KRÁSNÉ VÁNOCE.