Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

MŠ Santiniho – Zpívání na Zelené hoře

V tomto krásném adventním čase nechybělo ani tradiční rodinné setkání v kostele na Zelené hoře. Jsme vděčni za to, že jsme se mohli v úterý 18.12.2018 opět sejít na tomto krásném místě, prožít zde společné chvíle, zastavit se, zamyslet a potěšit se.
Slavnost zahájily naše děti, které procházely kostelem se světýlky. Velmi si vážíme toho, že na společné setkání přijal pozvání také pan farář Záleský a promluvil k dětem i rodičům. Děti zazpívaly koledy, měli jsme možnost slyšet krásný zpěv naší maminky paní Kynclové, která nám také hrála po celou dobu na varhany. Slavnost jsme zakončili společným zpěvem a rozdáním dárečků – děti dostaly hvězdičky a rodiče srdíčka na kolíčku.

Ať svítí láskou tvá hvězda betlémská
ať hřejí pohodou kožíšky beránků
ať zmizí z paměti vzpomínka nehezká
ať máš jen smetanu radosti ve džbánku.

Ať cinknou nadějí betlémské rolničky
ať trošku rozumu v hlavě nám zbude
ať pro tu naději stoupnem si na špičky
ať kapsy pokory nejsou tak chudé.

Ještě jednou velmi děkujeme panu faráři Záleskému, paní kastelánce, která nám ochotně zpřístupnila kostel i na pondělní dopolední zkoušku a paní Kynclové.