Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme!

MŠ Santiniho – Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme!

V pátek 19.1.2018 jsme měli možnost s dětmi prožít velmi příjemné hudební dopoledne. Viděli jsme a hlavně slyšeli mnoho krásných a zajímavých hudebních nástrojů v podání učitelů ZUŠ – Mgr. et Bc. Smékalové Miroslavy a Mgr. Drahotského Leoše. Některé nástroje děti znaly, ale s některými se setkaly poprvé. Každý hudební nástroj zahrál dětem hudební hádanku – znělky z VEČERNÍČKŮ. Děti byly moc šikovné a je vidět, že večerníčky mají rádi a znají je. Děti si během programu zazpívaly, zatančily, rytmizovaly a zacvičily. Děkujeme učitelům ZUŠ za krásný program a těšíme se zase někdy příště.