Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!

MŠ Santiniho – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!

V říjnu jsme zahájili v naší MŠ s dětmi ze třídy MOTÝLEK nový projekt –
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky!

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových. Obsahem projektu je široká škála činností, do kterých jsou děti v MŠ zapojovány. Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze základů cvičení na nářadí či s náčiním. Vzhledem ke krásnému a teplému říjnovému počasí jsme úkoly plnili v přírodě na čerstvém vzduchu. Takže jsme opravdu v lese cvičili se zvířátky 🙂

Zdolávali jsme přírodní překážkovou dráhu

a plnili různé úkoly.

Slalom mezi kužely z dětí

Skok do dálky z místa

Běh v terénu

Postupně s přicházejícím mrazivým počasím se s dětmi přesouváme do tělocvičny.

Cvičení nás všechny moc baví. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů a tak už se moc těšíme na listopadovou odpolední akci, kterou prožijeme společně právě v tělocvičně ve sportovním duchu 🙂