Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Radost chodí z města k městu …

MŠ Santiniho – Radost chodí z města k městu …

Od 11.2.2019 začaly v naší MŠ radostné přípravy na karneval. Děti pomáhaly s výzdobou třídy a dalších prostor MŠ. Vyráběly klauníky a masky z papírových sáčků. Veškeré činnosti byly zaměřeny na prožívání masopustu. Děti byly seznámeny s masopustními zvyky a tradicemi.

Zapojili jsme také naše rodiče do rodinného tvoření. Ti měli společně s dětmi doma připravit nějaký jednoduchý rytmický nástroj, který bychom mohli připevnit na plot naší školní zahrady.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří se do tvoření zapojili.
Jako poděkování jsme předali dětem pochvalné listy pro celou rodinu a rolničky.

K rytmickým nástrojům jsme na plot připevnili texty říkadel a písní, které jsme se s dětmi učili. Děti si tak mohly rytmizovat i při pobytu na školní zahradě a také s rodiči při příchodu nebo odchodu ze školky. A s radostí si mohli rytmizovat i kolemjdoucí :-))

Ve středu 27.2.2019 přicházely do školky různé filmové či pohádkové postavy. V naší MŠ totiž probíhal KARNEVALOVÝ REJ – dopoledne plné her, tance a radosti. Nechyběla ani přehlídka masek. Maminka od Filípka přinesla dětem výborné muffiny a všichni jsme si také moc pochutnali na sladkých masopustních koblihách.

Únor byl tak plný radosti a věříme, že i když jsme se s karnevalem rozloučili,
radost v naší školce stále zůstane 🙂