Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Poznáváme řemesla

MŠ Santiniho – Poznáváme řemesla

Tak se jmenoval hudebně vzdělávací pořad pro mateřské školy, který pro nás připravili na čvtrtek 7.2.2019 učitelé ZUŠ Mgr. et Bc. Miroslava Smékalová a Mgr. Leoš Drahotský. Na krásné hudební prožitky jsme pozvali i kamarády z dětské skupiny Hvězdička ze Žďáru nad Sázavou s paní učitelkou Danou Trávníčkovou. V průběhu představení děti postupně poznávaly různá řemesla, seznámily se s prací řemeslníků i jejich písněmi, které si při práci prozpěvovali. Zajímavostí bylo, že každá píseň byla doprovázena naprosto profesionálně na jiný hudební nástroj. Zazněly flétny, trubka, klarinet, ale i cimbál, suzafon, melafon, pastýřská píšťala z Betléma, či dudy složené z několika částí. Děti prožívaly krásnou hudbu, zpívaly lidové písně, některé i pohybově ztvárnily. Krásné písně zazpívané těmito hudebníky potěšily nejen děti, ale i dospělé. Oceňujeme velkou profesionalitu obou učitelů a promyšlenost celého pořadu. Děkujeme za připomenutí lidové tvorby, ke které se vrátíme v době očekávání Masopustu.