Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Než půjdu do školy, tam do té velké….

MŠ Santiniho – Než půjdu do školy, tam do té velké….

V pondělí 10.6.2019 jsme se sešli s předškoláky a rodiči při slavnostním stužkování na Městské radnici. Děti i rodiče přivítala a slavnost zahájila paní místostarostka Mgr. Ludmila Řezníčková. Nechybělo slavnostní oblečení, proslov paní zástupkyně ředitelky Miroslavy Buďové k rodičům i dětem, dárečky, písničky a také nějaká ta slzička.

Ještě jednou děkujeme za sponzorské dary
– paní Novákové za stužky a paní Olivové za květiny pro školáky.

Děkujeme rodičům za krásné květinové dary.

Milí školáci, přejeme vám krásné léto a v září radostné vykročení do školy.