Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Pastelka   MŠ Santiniho – Den učitelů

MŠ Santiniho – Den učitelů

Ve čtvrtek 28.3.2019 nás mile překvapili rodiče s přáním a dárečky ke Dni učitelů.
Dětem jsme pak vysvětlili, proč mají všichni učitelé svátek právě 28.3.

28.3.1592 – narození Jana Amose Komenského
Říká se mu „učitel národů“, známé je třeba jeho rčení „škola hrou“. Je zakladatelem moderní pedagogiky. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Mezi zásady, kterými se ve výuce řídil, patřila zásada názornosti a aktivnosti – to znamená, že by si žáci měli své teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. A už ve své době zmiňuje spolupráci rodičů a učitelů, kteří by měli jít dětem příkladem.

Děkujeme milým rodičům i dětem za krásné, chutné i voňavé dárečky a přání ke Dni učitelů. Moc si toho vážíme.