Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – Tolik ryb …

MŠ Okružní – Tolik ryb …

Ve čtvrtek 19.10. se byly děti ze třídy Zajíček podívat na výlov Horního rybníku. Obdivovaly, jak jsou ryby velké, pohladily si je. Při čekání na autobus MHD hledaly kaštany a pak okružní jízdou zpátky na Okružní dolní do školky.