Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – Hudební divadlo v MŠ

MŠ Okružní – Hudební divadlo v MŠ

V pátek 15.2.2019 děti zhlédly hudebně vzdělávací pořad učitelů ZUŠ Žďár nad Sázavou paní Mgr.et Bc. Miroslavy Smékalové a Mgr. Leoše Drahotského. Děti se společně s písničkami seznámily s různými druhy řemesel. Každá píseň byla doprovázena jiným hudebním nástrojem. Naší školkou zazněla flétna, trubka, klarinet, cimbál, dudy a jiné. Pro děti byl tento koncert krásným zážitkem, při kterém se zapojily zpěvem i pohybovým doprovodem.