Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – Cvičení je vždycky prima

MŠ Okružní – Cvičení je vždycky prima

Děti ze třídy Myška a Zajíček chodí cvičit do sportovní haly, kde si zvyšují obratnost celého těla, rychlou orientaci v prostoru a rychlé reakce na pokyny a signály.

Děti ze třídy Zajíček jsou zapojeny do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kterým Česká obec sokolská podporuje sportovní všestrannost dětí. Součástí cvičení jsou také odpočinkové chvilky, kdy si děti rozvíjejí rozumové a jazykové schopnosti.