Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Kamarád   MŠ Okružní – Ať je více kukuřice

MŠ Okružní – Ať je více kukuřice

V rámci programu Ekoškola se děti seznamují s různými bylinami a plodinami. Děti ze třídy Zajíček vyloupaly z klasů kukuřici, kterou nám přinesla paní Smrčková. Pak ji zasely a ozdobily velikonočními vajíčky. A protože nám ještě zbylo, ze dvou květináčů děti kukuřici přenesly teď v teplém počasí do zahrady a zbylá zrna nasypaly kachnám u řeky.