Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – zakončení bruslení

MŠ Haškova – zakončení bruslení

 

Měsíc březen byl pro předškolní děti z mateřské školy Vláček ve znamení sportování. Děti se těšily na výuku bruslení pod vedením zkušených trenérů, zájem ze strany dětí i rodičů byl opravdu velký.

Starostí rodičů bylo zajistit kvalitní přilbu, dobře nabroušené brusle, oblečení umožňující pohodlný pohyb na ledě. Zprostředkování autobusu panem Haasem bylo tou nejlepší variantou, cesty na stadion a zpět tak byly pro všechny velmi pohodlné. Poděkování patří rovněž rodičům, kteří své děti na výcvik vozili a pomáhali všem dětem při přípravě na bruslení. Nadšení dětí získat nové dovednosti bylo obrovské, některé děti se zprvu trochu obávaly, že nesplní požadavky trenérů. Tyto obavy se ukázaly naprosto zbytečné. Výuka probíhala ve třech skupinách, každé z nich se věnoval jeden trenér. Děti se řídily jejich pokyny, trenéři důsledně dbali na správné provedení úkolu. Velké poděkování patří trenérům Kratochvílovi Vítovi, Nevěčnému Lubomírovi a Pazourkovi Davidovi, ale i těm, kteří výuku umožnili a pomáhali s celou organizací.