Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova -Školní turistický výlet

MŠ Haškova -Školní turistický výlet

Každým rokem v průběhu měsíce května se zabýváme otázkou, jakým způsobem zakončíme školní rok. Rozhodli jsme se pro turistický pochod po cestě vedoucí okolo Veselského rybníka v blízkosti městyse Nové Veselí. 24. června 2015 otevřel naučnou stezku s názvem Vodní stezka kolem Veseláku pan prezident M. Zeman při své oficiální návštěvě Vysočiny. Stezka plní nejen informační funkci, pro školská zařízení v našem regionu je unikátní učební pomůckou. V úterý 29. května 2018 se děti ze Zajíčka společně s kamarády z Medvěda vypravily na společný výlet. Cesta autobusem do Nového Veselí rychle uběhla, zastávka byla u mateřské školy, kde paní učitelky převzaly vozík s interaktivními batohy, ve kterých byly důležité pomůcky sloužící při plnění úkolů u jednotlivých panelů v průběhu naučné stezky. Děti získávaly nové poznatky formou prožitkového učení. V tématu o vodě zjistily, jak je důležité s vodou dobře hospodařit a šetřit ji. Putovaly s dešťovými kapičkami, zopakovaly si koloběh vody v přírodě. Aby cesta ubíhala, zazpívaly si písničky k danému tématu. Oknem do krajiny zjistily, jak je krásně v okolí rybníka, s paní učitelkami určovaly světové strany. Zájem vzbudili i ptačí obyvatelé Veselského rybníka. Zajímavá byla pozorování dalekohledy. Příjemným zastavením byla zastávka na svačinu, kterou měl každý připravenou v batohu. Počasí se rovněž vydařilo, slunce svítilo po celou dobu výletu. Další den se na stejnou trasu vydali i kamarádi ze tříd Veverka a Žirafa. Letošní školní výlet se opravdu vydařil. Děti získaly elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho ochraně. Pochopily důležitost vody, její šetření, ochranu před znečištěním. Témata řešená u jednotlivých panelů se prolínala s tématy v projektu Ekoškola, který probíhá na mateřské škole v průběhu školního roku.