Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – S Policií v Knihovně

MŠ Haškova – S Policií v Knihovně

Dne 23.3. a 27.3.2018 navštívily děti knihovnu J.M.Sychry. Paní nprap. P. Šmídová měla pro nás připravený výchovně vzdělávací program, který se týkal dopravní výchovy. Všichni jsme si zopakovali poznatky pro chování v silničním provozu.

Děti jsou častými, pravidelnými, spolujedoucími v autech a tak hned na začátku vyslechly „dopravní“ pohádku. Pak už poznávaly dopravní značky, snažily se je správně určovat a pojmenovat. Malé chyby jsme hned společně opravovali.

Protože chodci a zvlášť děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu upevňovaly si správné návyky při přecházení komunikace v místech, kde je vyznačený přechod pro chodce, semafor, ale také v místech, kde takový přechod není. Děti odpovídaly na to, jak a kde bezpečně přecházet vozovku a jak se správně rozhlédnout, než vkročí do vozovky. Potěšující bylo zjištění, že většina dětí na položené otázky odpovídala správně. Nakonec splnily úkol „Doplň správnou barvu na semafor“, pomocí básničky určitě nezapomenou číslo 158 a na malé vymalovánce vybarvily ze dvou obrázků ten správný. Zábavnou formou si děti upevnily svoje poznatky a s přáním „Vzhůru do jarní pohody bez nehody“ jsme se všichni rozloučili.