Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ Haškova – Recyklohraní

MŠ Haškova – Recyklohraní

Dne 12. 6. 2018 se děti z naší mateřské školy „Vláček“ zúčastnily zajímavé akce, kterou pro ně připravili žáci druhého stupně v arboretu pří 5. ZŠ. Záměrem této akce bylo seznámení dětí s tím, jak třídit odpad a na co všechno se dají použité obaly využít.

Děti s mateřské školy byly rozděleny do malých skupinek, kterou vedl starší žák nebo žákyně. Každé dítě dostalo na začátku svoji kartičku, na kterou sbíralo razítka na jednotlivých stanovištích. Na těchto stanovištích plnily tyto úkoly: třídily odpad do barevných kontejnerů, poznávaly, co patří či nepatří do kompostu, z čeho jsou vyrobeny různé předměty, projely velkými dětskými auty „popelářskou“ trasu a vyrobily si kytičku nebo zvířátko z PET láhví a PET víček. Děti si zahrály i hry Lovení rybek a Člověče, nezlob se, které byly staršími dětmi vyrobeny z použitých obalů.

Po splnění všech úkolů děti obdržely papírovou královskou korunu a spoustu dalších drobných dárků. I počasí se vydařilo a RECYKLOHRANÍ   se dětem z MŠ líbilo.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.