Úvodní stránka   Ze školek   MŠ Vláček   MŠ – Haškova – První pomoc – Když Alenka Stůně

MŠ – Haškova – První pomoc – Když Alenka Stůně

V pondělí 18. 11. 2019 přišla za dětmi do školky záchranářka paní Alena Trojanová, DiS.

V rámci projektu „Když Alenka stůně“ pracovala se staršími dětmi ve dvou skupinách.

Děti viděly sáček s krví, dozvěděli se, jak je důležité dárcovství krve a proč. Spolupracovaly

při popisu lidského těla, důležitých životních orgánů a jejich funkcí.

Seznámily se, jak použít náplast, zastavit krvácení, jak poznat, že člověk nedýchá, uvolnit

dýchací cesty a nakonec s resuscitací. Všechny poznatky si prakticky vyzkoušely na plyšácích, na sobě

a rekvizitách, které přivezla p. Trojanová. Na závěr ukázala dětem maskování reálného zranění-

kousnutí psem. Děti byly nadšené a odcházely k obědu s modřinami, naštěstí namaskovanými.